3.1.2. Referencer & Lovgivning

Referencer

Rehabiliteringsforum Danmark, «Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark», 2004.
Tilgængelig hos: www.rehabiliteringsforum.dk 

Shepherd, Boardman, og Slade, Recovery – fra begreb til virkelighed. Videnscenter for Socialpsykiatri. 2008. 

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med stofmisbrug. s. 26–27, 2010. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, ‘TRs10 Individualized treatment’ og ‘TRi11 Informed consent’, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 41, pkt. 168.

Lovgivning 

Retssikkerhedslovens § 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. 

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 4. En af de indikatorer socialtilsynet bedømmer er, at borgeren bliver hørt, respekteret og anerkendt. 

Sidst opdateret 03/03 2016