3.1.1 Referencer & Lovgivning

Referencer

Kommunernes Landsforening, En styrket misbrugsbehandling. s. 7–8, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 23–24, 2009. 

M. Lauridsen et al., Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv. Servicestyrelsen, s. 63, 2010. 

Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 39 pkt. 159.

Lovgivning

Sundhedslovens § 142 stk. 4. Kommunen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. 

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli 2008, Sundhedsstyrelsen, 2008. pkt. 2.2. 

Vejledning nr. 9083 af 1. januar 2010 om ordination af injicerbar diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed (2010) Sundhedsstyrelsen (side 6). 

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer (2012), Sundhedsstyrelsen. 

Sidst opdateret 10/12 2018