3.5.3 Referencer & Lovgivning

Referencer: 

Sackett DL, Rosenberg WMC, Muir Gray JA, Haynes BR, og Richardson WS, Evidence based medicine: what it is and what it isn’tBMJ, bd. 312, s. 71–72, 1996. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 17, 2009. 

Lovgivning:

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 3. En af de indikatorer, socialtilsynet bedømmer, er, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. 

Sidst opdateret 03/03 2016