Retningslinje for støtte til gennemførelse af stofmisbrugsbehandling

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at borgeren modtager hjælp og støtte til at gennemføre den stofmisbrugsbehandling, som borgeren har behov for.

Målgruppe

Alle borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

At gennemføre behandling forstås som borgerens gennemførelse af den indsats, der er aftalt mellem borger og behandlingssted. En borger gennemfører en indsats, når han eller hun kontinuerligt deltager i de planlagte behandlingsaktiviteter i den aftalte periode.

Anvisninger for støtte til gennemførelse af stofmisbrugsbehandling 
 

2.8.1: Det er afgørende for resultatet af den sociale stofmisbrugsbehandling, at borgeren får støtte til at gennemføre behandlingen efter den aftalte plan. 
 

  • Kontinuerlig støtte har betydning for borgerens mulighed for at stoppe eller reducere brugen af stoffer, at borgeren har færre slip og tilbagefald, og at borgeren får mindsket en eventuel social belastning. 
  • Der bør være særlig opmærksomhed på at støtte borgere med en kombination af psykiske lidelser og sociale problemstillinger i at gennemføre behandlingen, da disse mennesker er i særlig risiko for at falde fra undervejs i behandlingsforløbet. 

2.8.1 Referencer & Lovgivning

2.8.2: Der bør være et gennemgående fokus på forebyggelse af tilbagefald og styrkelse af borgerens sociale netværk og sociale inklusion. 
 

2.8.2 Referencer & Lovgivning

2.8.3: Behandlingsplanen bør indeholde en plan for, hvordan borgeren bedst muligt støttes i at fastholde og gennemføre behandlingen og en plan for håndtering af eventuelle slip eller tilbagefald. Disse planer bør udarbejdes i samarbejde med borgeren og så tidligt som muligt i behandlingsforløbet. 
 

2.8.4: Behandleren bør aktivt kontakte borgeren, hvis borgen ikke møder frem til behandlingsaftalerne. Behandleren kan fx sende sms’er, breve, indgå aftale om at hente borgeren, opsøge borgeren i eget hjem, være opsøgende på gaden mv. 
 

2.8.5: Hvis en borger har særligt komplekse problemstillinger, bør behandleren henvende sig til VISO for at afklare behovet for at inddrage specialister med viden og kompetencer til at støtte borgeren i at gennemføre behandlingen. 
 

2.8.5 Referencer & Lovgivning

Sidst opdateret 12/04 2016