2.4 Referencer

Referencer:

N. C. C. for M. Health, Drug Misuse - National Clinical Practice Guideline Number 51. The British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists, s. 307, 2008. 

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Avdeling psykisk helsevern og rus. Oslo, s. 44, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen. s. 1, 2012. 

Sidst opdateret 10/12 2018