2.4.3 Referencer & Lovgivning

Referencer: 

Kommunernes Landsforening, Basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen. 2012. 

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Avdeling psykisk helsevern og rus. Oslo, s. 54–55, 2012. 

Deloitte Business Consulting for Kommunernes Landsforening Social- og Integrationsministeriet. og Socialstyrelsen,Voksenudredningsmetoden – metodehåndbog, 2013.
Tilgængelig hos: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/vum

Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner. s. 4, 2014. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub,"TRs8 Assessment procedures” og “TRi8 Assessment procedures”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12, 2011. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub,“TRs9 Assessment procedures” og “TRi9 Assessment procedures”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12–13, 2011. 

Lovgivning: 

Retssikkerhedslovens § 10. Kommunen har ansvaret for, at en sag er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen. 

Sidst opdateret 10/12 2018