2.4.2 Referencer & Lovgivning

Referencer

Vejledning nr. 5 til serviceloven, kap. 39, pkt. 160 (omfanget af behandlingsgarantien).

A. Uchtenhagen og M. Schaub,‘TRs7 Assessment procedures’ and ‘TRi7 Assessment procedures’, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12, 2011. 

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Avdeling psykisk helsevern og rus. Oslo, s. 54–55, 2012. 

Vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven), kap. 41, pkt. 165-167.

Lovgivning 

Retssikkerhedslovens § 10. Kommunen har ansvaret for, at en sag er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes afgørelse i sagen. 

Sidst opdateret 10/12 2018