2.4.12 Referencer & Lovgivning

Referencer:

H. Dahl m.fl., Graviditet og misbrug – belyst ud fra kvindernes perspektiv. Center for Rusmiddelforskning. 2007. 

J. Schacke og Bugge m.fl., En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere. Socialstyrelsen, 2011. 

Center for Rusmiddelforskning, «Tema om afhængige mødre», STOF, bd. 13, 2000. 

L. Østergaard m.fl, Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer. KABS viden og socialt Udviklingscenter SUS, 2011. 

Lovgivning:

Servicelovens §§ 152 og 153. Professionelle har underretningspligt, hvis de får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte. Dette gælder også for vordende forældre. 

BEK nr 1466 af 16/12/2010. Præcisering af hvem der har underretningspligt over for kommunen efter § 153, stk. 2. 

Sidst opdateret 03/03 2016