2.4.11 Referencer & Lovgivning

Reference:

Om fagpersoners skærpede underretningspligt.
Tilgængelig hos: https://ast.dk/born-familie/underretninger/fagpersoners-saerlige-underretningspligt

Lovgivning:

Underretningspligt 

Servicelovens §§ 152 og 153. Professionelle har underretningspligt, hvis de får kendskab til eller har grund til at antage, at et barn har behov for særlig støtte. Dette gælder også for vordende forældre. 

BEK nr 1466 af 16/12/2010. Præcisering af hvem der har underretningspligt over for kommunen efter § 153, stk. 2. 

Sidst opdateret 10/12 2018