2.4.1 Referencer & Lovgivning

Referencer

Kommunernes Landsforening, Basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen. s. 1, 2012. 

Retssikkerhedsvejledningen, kap. 6, pkt. 28-38 (Borgeren skal medvirke).

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 25, 2009. 

Lovgivning

Retssikkerhedslovens § 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. 

Sidst opdateret 03/03 2016