Retningslinje for opfølgning efter udskrivning

Formål

Formålet med retningslinjen er at vurdere behandlingsforløbets resultat og sikre, at borgere kan fastholde eventuelle gode resultater fra behandlingen.

Formålet er desuden at sikre, at borgeren får den hjælp og støtte, vedkommende har behov for, efter at borgeren er udskrevet fra behandling.

Målgruppe

Borgere, som har afsluttet et behandlingsforløb.

Årsag til afslutning af behandlingsforløb kan være, at borgeren er færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud eller til et hospital, overflyttet til Kriminalforsorgen, flyttet til en anden kommune, udeblevet fra behandlingen, blevet bortvist fra behandlingen, har ønsket at stoppe behandlingen før den var færdig, borgeren er død eller behandlingen er afsluttet af anden årsag.

Anvisninger for opfølgning efter udskrivning 
 

2.12.1: Opfølgning skal ske senest 1 måned og igen 6 måneder efter, at en borger har afsluttet stofmisbrugsbehandling. Opfølgningen bør foretages af det behandlingstilbud, hvor borgeren har været i behandling. 
 

2.12.1 Referencer & Lovgivning 

2.12.2: Borgeren bør inden afslutning af behandling oplyses om, at behandlingstilbuddet vil kontakte borgeren efter afsluttet behandling, og at det er muligt at frabede sig dette tilbud. 
 

2.12.2 Referencer & Lovgivning 

2.12.3: Opfølgningen bør som minimum bestå af en samtale med borgeren om status på borgerens situation. 
 

2.12.3 Referencer & Lovgivning 

2.12.4: Hvis en borger har haft et eller flere slip eller har et aktuelt forbrug ved opfølgning, bør behandleren i samarbejde med borgeren vurdere behovet for henvisning til relevant støtte, fx et efterbehandlingstilbud. 
 

  • Hvis borgeren anmoder om fornyet behandling, træder behandlingsgarantien i kraft. 

2.12.4 Referencer & Lovgivning 

2.12.5: Ved opfølgningen bør behandleren være opmærksom på, om borgeren har behov for hjælp til problemer ud over stofmisbruget. 
 

  • Kommunen skal sikre, at borgeren får den nødvendige og relevante hjælp til problemer ud over stofmisbruget. 

2.12.5 Referencer & Lovgivning 

Sidst opdateret 12/04 2016