2.7.2 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark, 2004. Tilgængelig hos: www.rehabiliteringsforum.dk

Vejledning nr. 5 til serviceloven, kap. 41, pkt. 163.

Lovgivning:

Opfølgning på om hjælpen opfylder sit formål 

Servicelovens § 148, stk.2. Kommunen skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. 

Sidst opdateret 03/03 2016