2.7.1 Referencer & Lovgivning

Reference:

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabilitering. Rehabilitering i Danmark, 2004.
Tilgængelig hos: www.rehabiliteringsforum.dk

Lovgivning 

Servicelovens § 148, stk.2. Kommunen skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. 


Sidst opdateret 03/03 2016