Retningslinje for monitorering af indsatsen

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at det løbende vurderes, om en indsats opfylder de tilsigtede mål og virkninger for den enkelte borger.

Målgruppe

Alle borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Monitorering

Monitorering er en løbende og systematisk overvågning af aktiviteter og resultater i en given indsats. Monitoreringen skal sikre, at indsatsen udføres, registreres og rapporteres i overensstemmelse med de mål, der er sat for indsatsen og dansk lovgivning.

Anvisninger til retningslinje for monitorering af indsatsen 
 

2.7.1: Der skal løbende ske en faglig vurdering af, om den tilbudte misbrugsbehandling har den tilsigtede virkning for den enkelte borger i misbrugsbehandling. 
 

2.7.1 Referencer & Lovgivning

2.7.2: Behandlinger og indsatser relateret til stofmisbruget bør vurderes samtidig med vurderingen af den tilbudte misbrugsbehandling. Formålet er en vurdering af om de igangsatte tiltag har den tilsigtede virkning. 
 

Andre behandlinger kan f.eks. være: 

  • behandling for ADHD og andre psykiske lidelser 
  • behandling for fysiske lidelser 
  • sagsbehandlingen og øvrige indsatser (forbedring/stabilisering af forsørgelsesgrundlag, boligforhold, familiesituation, arbejdsforhold, mm.) 

2.7.2 Referencer & Lovgivning

2.7.3: Statistik og oplysninger vedrørende borgere i social stofmisbrugsbehandling skal tilvejebringes og indsendes til Stofmisbrugsdatabasen (DanRIS ambulant, DanRIS døgn, VBGS, SIB). 
 

2.7.3 Referencer & Lovgivning

2.7.4: Vurderingen af den tilbudte stofmisbrugsbehandling bør ske med fagligt anerkendte metoder. F.eks. kan vurderingsinstrumentet EuropASI benyttes til at monitorere borgerens udvikling, og om indsatsen evt. skal justeres. 
 

2.7.4 Referencer & Lovgivning

Sidst opdateret 12/04 2016