Retningslinje for inddragelse af borgerens nærmeste netværk i behandlingsforløbet

Formål

Formålet med denne retningslinje er, at borgerens nærmeste netværk systematisk inddrages i stofmisbrugsbehandlingen, hvis borgeren ønsker det.

Målgruppe

Borgere indskrevet i social stofmisbrugsbehandling, som har et netværk, de ønsker at inddrage i behandlingen.

Nærmeste netværk defineres i denne sammenhæng som familiemedlemmer eller andre ressourcepersoner efter borgerens eget valg. Borgerens nærmeste netværk kan også være en fagperson efter borgerens eget valg.

Anvisninger for inddragelse af borgerens nærmeste netværk i behandlingsforløbet 
 

2.10.1: Personer fra borgerens nærmeste netværk bør inddrages i behandlingsforløbet, hvis det er muligt og relevant, og hvis borgeren ønsker det. 
 

2.10.1 Referencer & Lovgivning

2.10.2: Misbrugsbehandleren bør være opmærksom på, om der er personer i borgerens nærmeste netværk, der kan og vil støtte borgeren, og som derfor bør inddrages i behandlingsforløbet. 
 

  • Personer i en borgers netværk kan være belastende for borgerens behandlingsforløb og bør derfor ikke inddrages. Borgeren og misbrugsbehandleren må derfor i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at inddrage en person fra det nærmeste netværk i behandlingen. 
  • Hvis en borger, der kan give informeret samtykke, ønsker at have bestemte personer fra sit netværk inddraget, kan misbrugsbehandleren ikke afvise dette, med mindre der er en særlig grund dertil, fx at behandlingen ikke kan gennemføres. 
  • Hvis borgeren ikke kan varetage egne interesser, skal det vurderes, om der er grundlag for en værgebeskikkelse. 

2.10.3: Misbrugsbehandleren bør være opmærksom på, at borgere har øget risiko for tilbagefald, hvis det nærmeste sociale netværk (partner, familie og nære venner) har et forbrug eller misbrug af stoffer. 
 

2.10.3 Referencer & Lovgivning

2.10.4: Især unge borgere har svært ved at mindske et stofforbrug, hvis vennegruppen har stoffer som centralt omdrejningspunkt. Det bør derfor overvejes at inddrage gruppen i behandlingen. 
 

  • Inddragelse af gruppen i behandlingen kan f.eks. ske ved at få gruppen til at støtte den unge i at stoppe eller begrænse sit forbrug eller ved at tilbyde hele gruppen behandling. 

2.10.4 Referencer & Lovgivning

2.10.5: Børn under 18 år bør ikke inddrages som pårørende i behandlingsforløb. Voksne børn kan inddrages i behandlingen, hvis borgeren ønsker det. 
 

  • Børn bør tilbydes hjælp til egne udfordringer eller indgå i egentlig familiebehandling. 

2.10.6: Misbrugsbehandleren bør være opmærksom på, at inddragelse af borgerens nærmeste netværk i behandlingsforløbet kan medvirke til at reducere barriererne for, at borgeren kan opnå målet med behandlingen og understøtte borgerens recovery- og rehabiliteringsproces. 
 

2.10.6 Referencer & Lovgivning

Sidst opdateret 12/04 2016