Retningslinje for håndtering af slip eller tilbagefald

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at en borger modtager den nødvendige hjælp og støtte, hvis vedkommende oplever et slip eller tilbagefald.

Målgruppe

Alle borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Slip

Et slip er en kort og midlertidig tilbagevenden til en tidligere adfærd. Et eksempel kan være en person, der er ophørt med at ryge hash, som ryger hash en aften, men derefter vender tilbage til sin afholdenhed.

Tilbagefald

Tilbagefald er en tilbagevenden til en adfærd, som personen havde forladt. For en hashbruger kan det eksempelvis betyde, at borgeren genoptager samme forbrugsmønster, som før vedkommende holdt op med at ryge hash.

Anvisninger for håndtering af slip eller tilbagefald 
 

2.9.1: Der bør skelnes mellem et slip og et tilbagefald i stofmisbrugsbehandlingen. 
 

2.9.1 Referencer & Lovgivning

2.9.2: Det bør være trygt for borgeren at henvende sig i misbrugsbehandlingen efter et slip eller et tilbagefald. 
 

  • Et slip eller tilbagefald bør ikke sanktioneres af medarbejdere på behandlingssteder. Når en borger henvender sig til egen læge eller rusmiddelcentret, fordi stofbruget er genoptaget, bør det ikke betragtes som et nederlag. Det er vigtigt og godt, at borgeren søger hjælp efter et slip eller tilbagefald, og det bør være trygt for borgeren at søge denne hjælp, uanset hvor mange gange det sker. 

2.9.2 Referencer & Lovgivning

2.9.3: Når en borger søger hjælp efter et slip eller tilbagefald, bør misbrugsbehandleren/behandlingsstedet fokusere på det hensigtsmæssige i, at borgeren har søgt hjælp. Behandlingen bør genoptages så hurtigt som muligt. 
 

2.9.3 Referencer & Lovgivning 

2.9.4: Ved slip, tilbagefald eller frafald fra stofmisbrugsbehandlingen bør behandlingsstedet sammen med borgeren tage stilling til, om der skal ske ændringer i indsatsen, eller om borgeren skal visiteres til en anden indsats. 
 

2.9.4 Referencer & Lovgivning 

Sidst opdateret 12/04 2016