2.2.4 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område kap. 6, pkt. 36.

Lovgivning:

Forvaltningslovens § 8. Alle har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre. 

Servicelovens § 82, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. 

Sidst opdateret 03/03 2016