2.2.1 Referencer & Lovgivning

Referencer

Shepherd, Boardman, og Slade, Recovery – fra begreb til virkelighed. Videnscenter for socialpsykiatri, s. 5–6, 2008. 

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. MarselisborgCentret, s. 27–31, 2004. 

S. Juul og E. Riiskjær, Fælles værdier i det sociale og sundhedsmæssige arbejde med udsatte. Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, s. 63–67, 2012. 

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med et stofmisbrug. s. 24, 2010. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, ‘TRs11 Informed consent’ og ‘TRi11 Informed consent’, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12, 2011. 

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område kap. 6, stk. 31 og 35.

Lovgivning

Retssikkerhedslovens § 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. 

Offentlighedslovens § 13. Hvis kommunen/behandlere bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse, som ikke allerede er på sagen, skal der laves et notat om dette. Hvis der foretages væsentlige sagsekspeditionsskridt skal der laves et notat om dette. 

Servicelovens § 1, stk.3. Kommunen skal, i samarbejde med den enkelte, foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og forudsætninger. 

Bekendtgørelse om socialt tilsyn. Bilag 1, kvalitetsmodellens kriterium 4 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. En af de indikatorer, socialtilsynet bedømmer, er, at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt, samt at borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 


Sidst opdateret 03/03 2016