2.6.9 Referencer & Lovgivning

Referencer:

A. Uchtenhagen og M. Schaub, ‘TRs11 Informed consent’ og ‘TRi11 Informed consent’, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12, 2011. 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, “TRs10 Individualised treatment planning” and “TRi10 Individualised treatment planning”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12–13, 2011. 

Vejledning nr. 5 til serviceloven, pkt. 160.

A. Uchtenhagen og M. Schaub, “TRs12 Written client records” and “TRi12 Written client records”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12–13, 2011. 

Lovgivning 

Serviceloven § 148, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal løbende følge de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunalbestyrelsen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne. 

Retssikkerhedslovens § 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. 

Sidst opdateret 03/03 2016