2.6.6 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Vejledning nr. 1 til serviceloven, pkt. 4.

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark, 2004. Tilgængelig hos: www.rehabiliteringsforum.dk

Shepherd, Boardman, og Slade, Recovery – fra begreb til virkelighed. Videncenter for socialpsykiatri, s. 7–8, 2008. 


Sidst opdateret 03/03 2016