2.6.4 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Vejledning nr. 1 til serviceloven, pkt. 126.

Vejledning nr. 5 til serviceloven, pkt. 160.

Lovgivning 

Servicelovens § 141, stk.5. Hvis en borger har fået udarbejdet en handleplan, og er visiteret til et behandlingstilbud for stofmisbrugere efter § 101, skal relevante dele af handleplanen udleveres til tilbuddet. 


Sidst opdateret 03/03 2016