2.6.3 Referencer & Lovgivning

Referencer: 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, “TRs11 Informed consent” og “TRi11 Informed consent”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12–13, 2011. 

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark, MarselisborgCentret, 2004.
Tilgængelig hos: www.rehabiliteringsforum.dk

Shepherd, Boardman, og Slade, «Recovery – fra begreb til virkelighed.» Videncenter for socialpsykiatri, s. 10–11, 2008. 

Lovgivning: 

Retssikkerhedslovens § 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. 

Sidst opdateret 03/03 2016