2.6.2 Referencer & Lovgivning

Referencer:

A. Uchtenhagen og M. Schaub, “TRs10 Individualised treatment planning” and “TRi10 Individualised treatment planning”, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, s. 12–13, 2011. 

Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark, 2004. Tilgængelig hos: www.rehabiliteringsforum.dk

Retssikkerhedsvejledningen kap. 6, pkt. 30.

Vejledning nr. 1 til serviceloven, pkt. 4.

Lovgivning:

Servicelovens § 1, stk.3. Kommunen skal, i samarbejde med den enkelte, foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og forudsætninger. 

Sidst opdateret 03/03 2016