2.6.10 Referencer & Lovgivning

Reference:

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne, kap. 46, pkt. 188 a.

Lovgivning:

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service § 2 pkt. 8 (BEK nr 430 af 30/04/2014): Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling, som er nævnt i § 1 skal som minimum omfatte en beskrivelse af de indsatsområder, der følger af § 101. Punkt 8) Opfølgning på borgerens behandlingsplan.

Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service § 2 stk. 2 (BEK nr 430 af 30/04/2014): Opfølgning, jf. stk. 1 nr. 8 på borgerens behandlingsplan, skal ske senest 1 måned og igen 6 måneder efter, et behandlingsforløb er afsluttet. De borgere, som er omfattet af opfølgningen, er borgere, der har afsluttet et behandlingsforløb med status som »færdigbehandlet«, udskrevet til et »andet tilbud«, udskrevet til »hospital« eller udskrevet med »anden årsag« til afsluttet behandling. 

Sidst opdateret 03/03 2016