2.5.5 Referencer & Lovgivning

Reference:

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med stofmisbrug. s. 16, 2010. 

Lovgivning:

Forvaltningslovens § 25. En afgørelse skal være ledsaget af en klagevejledning. 

Sidst opdateret 03/03 2016