2.5.4 Referencer & Lovgivning

Reference:

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med et stofmisbrug. s. 18, 2010. 

Lovgivning:

Frit valg 

Servicelovens § 101, stk. 4. Borgeren har frit valg til behandlingstilbud, der er tilsvarende det kommunen har visiteret til. 

Servicelovens § 101, stk.5. Kommunen kan dog indskrænke det frie valg, hvis hensyn til stofmisbrugeren taler derfor. 

Sundhedslovens § 142, Stk. 7. En person, som er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret, medmindre der er tale om lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin). En institution kan afvise at modtage en person, som har valgt institutionen. En offentlig institution kan dog kun afvise at modtage en person, som har valgt institutionen, hvis det er begrundet i kapacitetsmæssige hensyn. 

Serviceloven §3. stk. 2. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om, hvilken indsats der iværksættes over for borgeren, og hvilket formål kommunen har med indsatsen. Hvis indsatsen ændres væsentligt, kan borgeren indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen. 

Sidst opdateret 03/03 2016