2.5.3 Referencer & Lovgivning

Referencer: 

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med stofmisbrug. s. 48, 2010. 

Sundhedsloven kap. 11 (Patientkontorer).

Klage indenfor sundhedsloven.
Tilgængelig hos: https://www.patientombuddet.dk/

Lovgivning: 

Forvaltningslovens §§ 22 og 24. En afgørelse skal have en begrundelse, som viser hvilke retsregler der er anvendt, samt viser hvilke hovedhensyn, der er lagt vægt på. 

Forvaltningslovens § 23. En afgørelse kan være skriftlig eller mundtlig. En borger kan bede om at få en skriftlig afgørelse, hvis borgeren ikke har fået fulgt ud medhold i det ansøgte. Borgeren skal anmode om dette indenfor 14 dage, fra de har fået en mundtlig afgørelse. 

Forvaltningslovens § 25. En afgørelse skal være ledsaget af en klagevejledning. 

Retssikkerhedslovens § 67. Klage til Ankestyrelsen skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om kommunens afgørelse. Servicelovens § 166. Der er adgang til at klage over afgørelser efter serviceloven, se retssikkerhedslovens regler. 

Sidst opdateret 03/03 2016