2.5.2 Referencer & Lovgivning

Reference:

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med stofmisbrug. s. 48, 2010. 

Lovgivning:

Forvaltningslovens § 23. En afgørelse kan være skriftlig eller mundtlig. En borger kan bede om at få en skriftlig afgørelse, hvis borgeren ikke har fået fuldt ud medhold i det ansøgte. Borgeren skal anmode om dette indenfor 14 dage, fra de har fået en mundtlig afgørelse. 

Sidst opdateret 03/03 2016