2.1.3 - Referencer & Lovgivning

Referencer

Integrationsministeriet og Deloitte Business Consulting for Kommunernes Landsforening, Voksenudredningsmetoden. s. 9–16, 2013. 

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med et stofmisbrug. s. 13–14, 2010. 

Vejledning nr. 1 til serviceloven, kap. 19, pkt. 131 og 132.

Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område, kap. 7, pkt. 43.

Lovgivning

Behov for anden hjælp 

Servicelovens § 10, stk. 3. Kommunen skal i forbindelse med rådgivning være opmærksom på, om borgeren har behov for hjælp. 

Retssikkerhedsloven § 5. Kommunen skal foretage en helhedsvurdering af borgerens behov for hjælp i forhold til den sociale lovgivning, samt være opmærksom på muligheder efter anden lovgivning. 

Sidst opdateret 03/03 2016