2.1.1 Referencer & Lovgivning

Referencer

Integrationsministeriet og Deloitte Business Consulting for Kommunernes Landsforening, Voksenudredningsmetoden. s. 9–16, 2013. 

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med et stofmisbrug. s. 13, 2010. 

Lovgivning

Rådgivning
Servicelovens § 10. Kommunen skal sørge for, at alle borgere har mulighed for at få gratis og anonym rådgivning. Formålet er at forebygge sociale problemer og at hjælpe ved øjeblikkelige vanskeligheder. 

Servicelovens § 12. Kommunen skal sørge for tilbud om gratis rådgivning til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Kommunen skal også sørge for opsøgende arbejde. 

Sidst opdateret 03/03 2016