Retningslinje for rådgivning

Formål

Formålet med retningslinjen er, at en borger tilbydes den rigtige hjælp, når vedkommende henvender sig for at få rådgivning om et eventuelt stofmisbrugsproblem. Rådgivningen skal hjælpe borgeren med øjeblikkelige vanskeligheder og med at afklare, om stofmisbrugsbehandling er relevant. 

Målgruppe

Alle borgere der henvender sig med henblik på afklaring af behov for stofmisbrugsbehandling efter servicelovens § 101 eller sundhedslovens § 142.

Rådgivning 

Rådgivning er en ydelse, hvor en fagperson hjælper en borger eller gruppe af borgere med at klarlægge problemer og opstille løsningsforslag og handlemuligheder. Målet med rådgivningen er at sætte den, der søger råd, i stand til at foretage valg og handlinger i forhold til den situation, der ligger til grund for henvendelsen.

Rådgivning i den sociale stofmisbrugsbehandling er et tilbud til borgeren om samtale med en medarbejder fra den kommunale stofmisbrugsbehandling. Som udgangspunkt vil 3-5 rådgivningssamtaler ofte være dækkende ift. at afklare, hvorvidt stofmisbrugsbehandling er relevant. Rådgivningen kan være anonym, hvis borgeren ønsker det.

Rådgivningen kan omfatte en række forskellige forhold, fx stofmisbrugsbehandling, uddannelse, beskæftigelse, boformer, almene trivselsmæssige spørgsmål mv. Rådgivning er ikke behandling, men kan i nogle tilfælde resultere i, at borgeren anmoder om behandling. Andre gange kan rådgivning være tilstrækkeligt, uden at det fører til videre tiltag. Der kan også ydes rådgivning til pårørende, som henvender sig for at få hjælp til problematikker i relation til et familiemedlems brug eller misbrug af rusmidler.

2.1 Referencer

Anvisninger for rådgivning 
 

2.1.1: Rådgivning ydes til borgere, der henvender sig med ønske om afklaring af deres stofsituation, og som ikke har anmodet om stofmisbrugsbehandling.
 

2.1.1 Referencer & Lovgivning

2.1.2: Rådgivning skal medvirke til at afklare, om stofmisbrugsbehandling er relevant for borgeren. 
 

2.1.2 Referencer & Lovgivning 

2.1.3: I den rådgivende samtale skal fagpersonen vurdere, om det er relevant at henvise borgeren til sociale og/eller sundhedsfaglige indsatser ud over stofmisbrugsbehandling.
 

2.1.3 Referencer & Lovgivning  

2.1.4: I forbindelse med rådgivningen skal borgeren oplyses om, at vedkommende har ret til en vederlagsfri lægesamtale, inden eventuel stofmisbrugsbehandling iværksættes.

I forbindelse med en lægesamtale vil lægen foretage en helhedsorienteret undersøgelse af misbruget og afhængigheden, herunder de fysiske og psykiske problemstillinger, der knytter sig til misbruget.

2.1.4 Referencer & Lovgivning   

Sidst opdateret 12/04 2016