2.3.5 Referencer & Lovgivning

Lovgivning:

Sundhedslovens § 142 stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, en vederlagsfri lægesamtale senest inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven lov eller efter lov om social service.

Autorisationsloven § 41. Ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i behandling af personer for stofmisbrug kan alene foretages af læger ansat i lægestillinger ved de kommunale, regionale eller private institutioner jf. sundhedslovens § 142, stk. 2. Dog kan enkeltstående ordinationer som led i abstinensbehandling af kort varighed foretages af andre læger. 

Sidst opdateret 03/03 2016