2.3.2 Referencer & Lovgivning

Referencer

Vejledning nr. 5 til serviceloven, kap. 39, pkt. 158 (omfanget af behandlingsgarantien). 

Vejledning nr. 5 til serviceloven, kap. 39, pkt. 161 (omfanget af frit valg af behandlingstilbud)

Lovgivning 

Servicelovens § 101, stk.4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. 

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. 

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 

Sidst opdateret 03/03 2016