2.3.1 Referencer & Lovgivning

Referencer

Socialstyrelsen, God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet – metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med et stofmisbrug. s. 18, 2010. 

Vejledning nr. 5 til serviceloven, kap. 39, pkt. 158 (omfanget af behandlingsgarantien).

Lovgivning

Servicelovens § 101, stk.2. Kommunen skal give et tilbud om social stofmisbrugsbehandling inden for 14 dage fra henvendelse. Tilbuddet skal desuden iværksættes indenfor tidsfristen på 14 dage. 

Servicelovens § 101, stk. 5. Hvis borgeren ønsker at anvende et andet tilbud end det, kommunen visiterer til, gælder der ikke en 14-dages frist. 

Sidst opdateret 03/03 2016