Retningslinjer for et borgerforløb i den sociale stofmisbrugsbehandling

nationale retningslinjer 2 - underside

Denne del omhandler retningslinjer for de forskellige dele i et stofmisbrugsbehandlingsforløb fra borgerens første kontakt, om rådgivning om stofmisbrugsbehandling, til opfølgning, efter at borgeren er udskrevet fra behandling.

Denne del af retningslinjerne henvender sig primært til ledere og medarbejdere i stofmisbrugsbehandlingen og i myndighedsafdelingen, samt til borgere og pårørende til borgere i stofmisbrugsbehandling.

I denne del er der retningslinjer om:

Sidst opdateret 09/09 2016