Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling > Indledning > Sammenhæng mellem den sociale og den lægelige stofmisbrugsbehandling

Sammenhæng mellem den sociale og den lægelige stofmisbrugsbehandling

Den sociale stofmisbrugsbehandling ydes efter Serviceloven, mens den lægelige stofmisbrugsbehandling ydes efter Sundhedsloven. Det helhedsorienterede perspektiv understøttes af love og vejledninger på begge områder.

I Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behandling til borgere i substitutionsbehandling fremgår det, at den lægelige behandling forudsættes at være en integreret del af den enkelte kommunes samlede behandlings- og omsorgstilbud til borgere med stofmisbrug. På det sociale område fremgår kravet om helhedsvurdering af både serviceloven og retssikkerhedsloven. 

Helhedsvurdering

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Servicelovens § 10, stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter denne eller anden lovgivning. 

Lægelig stofmisbrugsbehandling vil kunne iværksættes uden en social indsats, såfremt den ordinerende læge i samarbejde med borgeren og efter behov den socialfaglige behandler vurderer, at borgeren ikke har behov for social stofmisbrugsbehandling eller andre sociale ydelser. På samme måde kan social stofmisbrugsbehandling iværksættes uden en lægefaglig indsats. Det er imidlertid centralt, at lægelig og social stofmisbrugsbehandling koordineres og integreres, og at de rette kompetencer inddrages, på baggrund af borgerens ønsker og behov, så der skabes en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger. 

Fokus for de nationale retningslinjer er den sociale stofmisbrugsbehandling. Retningslinjerne beskriver sammenhænge til lægelig stofmisbrugsbehandling og refererer til lægelig stofmisbrugsbehandling i de retningslinjer, som indbefatter koordination mellem den sociale og den lægelige stofmisbrugsbehandling. Hermed følges det politiske opdrag for retningslinjerne om at understøtte en helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling, hvor den enkelte borger med stofmisbrug sættes i centrum for indsatsen og, hvor det sikres, at eventuelle sundhedsmæssige eller øvrige problemer løses i sammenhæng med den sociale behandling for stofmisbruget. 

1.5 Referencer

Sidst opdateret 12/04 2016