Samlede anbefalinger til den sociale stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen har sammenfattet de nationale retningslinjer i otte overordnede anbefalinger til den sociale stofmisbrugsbehandling. Anbefalingerne er baseret på én eller flere retningslinjer, som tilsammen understøtter en helhedsorienteret og koordineret stofmisbrugsbehandling, der har fokus på recovery og rehabilitering og er baseret på aktuelt bedste viden.

Socialstyrelsens anbefalinger udfoldes under de enkelte retningslinjer og dertilhørende anvisninger.

 1. Systematisk screening og udredning

  Det anbefales, at borgere, der ønsker behandling for et stofmisbrug, systematisk screenes og udredes for sociale, psykiske og fysiske problemstillinger. Screening og udredning bør udføres og vurderes af fagligt kvalificeret personale, med brug af validerede instrumenter, gennemføres i tæt samarbejde med borgeren, og resultaterne bruges i planlægningen af behandlingen. 

  Læs retningslinje for:
  Screening og udredning

 2. Helhedsorienteret behandlingsplan

  Det anbefales, at behandlingsplanen omfatter en beskrivelse af borgerens ressourcer og funktionsnedsættelser, ud over den lovpligtige beskrivelse af indsatser og ydelser. Behandlingsplanen bør desuden indeholde en beskrivelse af eventuelle andre aktørers opgaver, ansvarsfordeling mellem aktører, og hvordan der følges op på behandlingen. 

  Læs retningslinjer for:
  Behandlingsplan
  Borgerinddragelse
  Opfølgning efter udskrivning 

 3. Anvendelse af aktuelt bedste viden

  Det anbefales, at indsatser og ydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling baserer sig på aktuelt bedste viden. Det er ledelsens ansvar, at medarbejderne har kendskab til aktuelt bedste viden. Det er medarbejdernes ansvar at anvende aktuelt bedste viden og ud fra en faglig vurdering at tilpasse indsatsen til den enkelte borgers behov og ønsker. 

  Læs retningslinjer for: 
  Anvendelse af evidensbaserede metoder 
  Behandlernes faglige sammensætning. 

 4. Borgerinddragelse

  Det anbefales, at borgere inddrages i en proces præget af tryghed og tydelighed, så det er klart for borgeren, hvornår og hvordan beslutninger træffes. 

  Læs retningslinje for: 
  Borgerinddragelse 

 5. Integreret stofmisbrugsbehandling og social støtte

  Det anbefales, at der i den sociale stofmisbrugsbehandling arbejdes med at reducere barrierer, der kan hindre, at målet med behandlingen nås. En barriere kan fx være hjemløshed eller psykisk lidelse. 

  Læs retningslinjer for: 
  Stofmisbrugsbehandling og social støtte 
  Stofmisbrugsbehandling og behandling af psykiske lidelser 
  Stofmisbrugsbehandling og sundhedsfaglige indsatser

 6. Tilgængelig og rummelig stofmisbrugsbehandling

  Det anbefales, at social stofmisbrugsbehandling er let tilgængelig og opleves rummelig af borgere, der søger behandling

  Læs retningslinje for: 
  Grundlæggende betingelser for behandling 

 7. Systematisk dokumentation

  Det anbefales, at den løbende og systematiske dokumentation af aktiviteter og resultater sker med fagligt anerkendte metoder og fokuserer på den forandring, der sker for borgeren. 

  Læs retningslinjer for:
  Monitering af indsatsen
  Kvalitetssikring og evaluering af indsatsen
   
 8. Tværfaglig sammensætning af behandlere

  Det anbefales, at gruppen af behandlere i et behandlingstilbud er tværfagligt sammensat med sociale, psykologiske og sundhedsfaglige uddannelser og kompetencer suppleret med relevant efteruddannelse og med adgang til løbende supervision. 

  Læs retningslinje for: 
  Behandlernes faglige sammensætning
Sidst opdateret 12/04 2016