Opbygningen af de nationale retningslinjer

De nationale retningslinjer består af en række konkrete retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. For hver retningslinje er der knyttet en række anvisninger, som kan understøtte realiseringen. Selve retningslinjerne er inddelt tematisk under tre overskrifter: 

  • Borgerforløbet
  • Indsatser og ydelser
  • Organisatoriske og strukturelle forudsætninger

Borgerforløbet omfatter retningslinjer for de enkelte elementer i forløbet i den sociale stofmisbrugsbehandling.

Retningslinjer for borgerforløbet omfatter eksempelvis rådgivning til en borger, der henvender sig om en stofmisbrugsproblematik, screening og udredning, behandlingsplan, inddragelse af nærmeste netværk eller udskrivning og opfølgning. 

Retningslinjer for borgerforløbet er særligt målrettet misbrugsbehandlere, ledere af stofmisbrugsbehandlingen og samarbejdspartnere. Desuden kan borgere her læse om, hvilke typer af indsatser man kan forvente at modtage, når man visiteres til stofmisbrugsbehandling. 

Indsatser og ydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling omfatter retningslinjer for indholdet i den sociale stofmisbrugsbehandling.

Retningslinjer for indsatser og ydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling omfatter eksempelvis arbejdet med evidensbaserede metoder, kerneydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling og snitflader til sundhedsområdet.

Retningslinjer for indsatser og ydelser er særligt målrettet misbrugsbehandlere og ledere af misbrugsbehandlingen. Kommunale beslutningstagere kan desuden læse om, hvad der på nationalt plan anses at være nødvendige tiltag for at sikre borgeren en høj kvalitet i misbrugsbehandlingen.

Retningslinjer for organisation, struktur og samarbejde omfatter retningslinjer for de rammer, der er hensigtsmæssige for at kunne gennemføre et kvalificeret borgerforløb.

Retningslinjer for organisatoriske og strukturelle forudsætninger for god social stofmisbrugsbehandling omfatter fx etablering af relevant samarbejde med andre aktører, løbende kvalitetssikring og behandlernes faglige sammensætning.

Retningslinjer for organisatoriske og strukturelle forudsætninger er særligt målrettet kommunale beslutningstagere og ledere i misbrugsbehandlingen. Desuden kan misbrugsbehandlere og borgere her læse, hvad der på nationalt plan anses for hensigtsmæssige forudsætninger for at kunne tilbyde social stofmisbrugsbehandling af høj faglig kvalitet.

En retningslinje

Der er formuleret retningslinjer for en række forhold under de tre overordnede temaer: Borgerforløbet, Indsatser og ydelser samt Organisatoriske og strukturelle forudsætninger. Hver retningslinje er bygget op efter følgende struktur:

  • Formål med retningslinjen
  • Målgruppe
  • Gennemgang af begreber knyttet til den konkrete retningslinje
  • Socialfaglige anvisninger, der er baseret på lovgivning og/eller aktuelt bedste viden fra forskning og praksis

De nationale retningslinjer er udarbejdet med inspiration fra Den Danske Kvalitetsmodels (DDKM) definition af en retningslinje. De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling består af en række systematisk udarbejdede anvisninger, der bør anvendes af ledere og medarbejdere, når de skal træffe beslutning om den rette fremgangsmåde. 

En retningslinje er en systematisk udarbejdet handleanvisning, der bør anvendes af ledere og medarbejdere, når de skal træffe beslutninger vedrørende indhold og organisering af den sociale stofmisbrugsbehandling.

Sidst opdateret 12/04 2016