Målgruppe for den sociale stofmisbrugsbehandling

Den primære målgruppe for de nationale retningslinjer er borgere med et behandlingskrævende forbrug af stoffer.

Gruppen af borgere med behandlingskrævende forbrug af stoffer er en forskelligartet gruppe med meget individuelle problemstillinger. Hovedparten af borgere med behandlingskrævende forbrug af stoffer har en række andre problemstillinger ud over misbruget, eksempelvis psykiske problemer, fysisk sygdom, boligproblemer, kriminalitet, manglende uddannelse/beskæftigelse, ringe fungerende sociale og/eller familiære relationer. Ofte vil psykologiske, økonomiske og sociale faktorer have betydning for, at en person udvikler et behandlingskrævende forbrug af stoffer, samtidig med at mange af de samme faktorer kan være en konsekvens af dette forbrug. 

En del af målgruppen for de nationale retningslinjer er imidlertid også borgere, der har et arbejde eller er under uddannelse, og som har et behandlingskrævende forbrug af stoffer uden at være kendetegnet af andre problemstillinger. Disse mennesker ser ofte ikke sig selv som misbrugere og vil bl.a. derfor ikke søge hjælp i et almindeligt misbrugsbehandlingstilbud. 

I de nationale retningslinjer er der lagt vægt på, at tilrettelæggelsen af behandlingen tilgodeser borgernes forskellige behov og altid tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og erfaringer. 

Referencer

Sidst opdateret 10/12 2018