1.5 Referencer

Referencer:

Sundhedsstyrelsen, Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling af 1. juli 2008.»
Tilgængelig hos: http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2008/EFT/Narkotika/vejledning_stofmisbrugere_juli2008.pdf

Servicelovens § 10, stk. 3. 
Tilgængelig hos: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167849

Sidst opdateret 03/03 2016