1.5 Referencer

Referencer:

Vejledning til læger der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin, 28. december 2016.
Tilgængelig hos: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186187

Servicelovens § 10, stk. 3. 
Tilgængelig hos: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167849

Sidst opdateret 10/01 2018