1.4 Referencer

Referencer:

Ankestyrelsens principafgørelse nr. 214-09.
Tilgængelig hos: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=153038

WHO, 2015 versionen af F10-F19 i ICD-10.
Tilgængelig hos: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en#/F10-F19. 

M. U. Pedersen, Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler. Aarhus Universitetsforlag, s. 43, 2005. 

Vejledning nr. 5 til Serviceloven om særlig støtte til voksne.
Tilgængelig hos: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135447

Sociale Begreber.
Tilgængelig hos: www.socialebegreber.dk 

Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven), pkt. 168.

B. Thylstrup, God social misbrugsbehandling – hvad virker og hvad kan gøres.
Tilgængelig hos: www.kl.dk/God_social_misbrugsbehandling.PDF

Shepherd, Boardman, og Slade, Recovery – fra begreb til virkelighed. Videnscenter for socialpsykiatri, s. 5–6, 2008. 

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark. Rehabiliteringsforum Danmark, 2004. 87 

 

[13] «Begrebsdatabasen.» [Online]. Tilgængelig hos: http://ss.iterm.dk/search/showterm.php?fCid=1655. 

Sidst opdateret 02/11 2016