Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug

Stof- og alkoholmisbrug

Kommunerne skal sørge for en række tilbud til borgere med stof- og/eller alkoholmisbrug. På disse sider finder du informationer og inspiration til dette arbejde.

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling skal give kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den sociale stofmisbrugsbehandling.

Læs mere om, hvordan kommuner kan få hjælp af Socialstyrelsen i arbejdet med at implementere retningslinjerne.

I metodeprogrammet afprøver ni kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling til unge i alderen 15 til 25 år. En foreløbig effektevaluering viser meget positive resultater for én af de afprøvede metoder MI/KAT-GO.

Se vores udgivelser om alkohol- og stofmisbrug