Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper til mennesker med stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug, Civilsamfund | 10/04 2015

En del mennesker med stofmisbrug, der succesfuldt har afsluttet deres behandling, oplever efterfølgende tilbagefald. International forskning har vist, at SMART Recovery konceptet, faciliterende selvhjælpsgrupper, kan støtte brugerne i at fastholde deres stoffrihed også på sigt.

Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 10/04 2015

I metodeprogrammet afprøver en række kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge (15-25 år). Metoderne er individuel kognitiv adfærdsterapi i kombination med Den Motiverende Samtale, som i dette projekt afprøves i en metodestringent og manualbaseret form.

Stofmisbrugspakken

Alkohol- og stofmisbrug | 10/04 2015

Stofmisbrugspakken indeholder 10 initiativer, som skal styrke den sociale stofmisbrugsbehandling som helhed. Initiativerne skal løfte kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen gennem viden og metoder, der har dokumenteret effekt for borgerne.

Afprøvning af model for gruppebehandling ved misbrug af hash og centralstimulerende stoffer

Alkohol- og stofmisbrug | 10/04 2015

Udvikling og afprøvning af en gruppebehandlingsmodel til borgere med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Modeludviklingen sker med udgangspunkt Københavns kommunes erfaringer. Modellen evalueres og udbredes efterfølgende til andre af landets kommuner.

Evaluering af forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 16/04 2015

Socialstyrelsen evaluerer forsøg med udgående indsatser for unge med rusmiddelproblemer på ungdomsuddannelser med henblik på formidling af resultaterne til kommuner, der ikke deltager i projektet.

Strategi for udsatte grønlændere i Danmark

Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed, Prostitution, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Rusmidler, Udsatte grønlændere, Vold i nære relationer, Forebyggelse og tidlig indsats | 16/04 2015

Strategien har fokus på, at udvikle en model for samarbejdet mellem henholdsvis de private/frivillige aktiviteter og den almene sociale kommunale indsats. Derudover har strategien et specielt fokus på modtagelsen af grønlændere, der flytter til Danmark.

Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling

Alkohol- og stofmisbrug | 23/04 2015

Et opsøgende og udgående behandlingstilbud med fleksible rammer kombineret med lettere adgang til eksisterende behandlingstilbud skal sikre, at også mennesker, der ud over et stofmisbrug lider af komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, kan tilbydes et behandlingstilbud, der matcher deres behov, udfordringer og ressourcer.

Styrket indsats på væresteder

Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed, Psykiske vanskeligheder | 12/05 2015

Socialstyrelsen udvikler en samarbejdsmodel mellem kommune og væresteder i samarbejde med Haderslev, Holstebro og Odense Kommune.

Implementering af nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Alkohol- og stofmisbrug | 27/07 2016

Socialstyrelsen understøtter implementeringen af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen understøttes konkret af formidlingsaktiviteter, task force forløb, implementeringsredskaber, en borgerrettet ud gave af retningslinjerne samt opdatering og videreudvikling af retningslinjerne.

Sidst opdateret 24/04 2015