Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 10/04 2015

I metodeprogrammet afprøver en række kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge (15-25 år). Metoderne er individuel kognitiv adfærdsterapi i kombination med Den Motiverende Samtale, som i dette projekt afprøves i en metodestringent og manualbaseret form.

Stofmisbrugspakken

Alkohol- og stofmisbrug | 10/04 2015

Stofmisbrugspakken indeholder 10 initiativer, som skal styrke den sociale stofmisbrugsbehandling som helhed. Initiativerne skal løfte kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen gennem viden og metoder, der har dokumenteret effekt for borgerne.

Gruppebehandling ved misbrug

Alkohol- og stofmisbrug | 10/04 2015

Udvikling og afprøvning af en gruppebehandlingsmodel til borgere med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Modeludviklingen sker med udgangspunkt Københavns kommunes erfaringer. Modellen evalueres og udbredes efterfølgende til andre af landets kommuner.

Styrket indsats på væresteder

Alkohol- og stofmisbrug, Hjemløshed, Psykiske vanskeligheder | 12/05 2015

Socialstyrelsen udvikler en samarbejdsmodel mellem kommune og væresteder i samarbejde med Haderslev, Holstebro og Odense Kommune.

Implementering af retningslinjer for stofmisbrugsbehandling

Alkohol- og stofmisbrug | 27/07 2016

Socialstyrelsen understøtter implementeringen af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen understøttes konkret af formidlingsaktiviteter, task force forløb, implementeringsredskaber, en borgerrettet ud gave af retningslinjerne samt opdatering og videreudvikling af retningslinjerne.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug, Forebyggelse og tidlig indsats | 03/08 2016

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.

Sidst opdateret 29/06 2017