Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Implementering af retningslinjer for stofmisbrugsbehandling

Alkohol- og stofmisbrug | 27/07 2016

Socialstyrelsen understøtter implementeringen af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen understøttes konkret af formidlingsaktiviteter, task force forløb, implementeringsredskaber, en borgerrettet ud gave af retningslinjerne samt opdatering og videreudvikling af retningslinjerne.

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug, Forebyggelse og tidlig indsats | 03/08 2016

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.

Modning af MOVE til grupper

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 28/02 2019

Initiativet skal udvikle effektiv rusmiddelbehandling i grupper, så unge opnår stoffrihed og fastholder stoffrihed efter endt behandling.

Udbredelse af MOVE

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 06/03 2019

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og uddannelse til kommuner, der vil arbejde med en ny metode, MOVE, der har vist bemærkelsesværdig god effekt i rusmiddelbehandling af unge mellem 15-25 år.

Sidst opdateret 29/06 2017