Gå til indhold
Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer

Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug, Forebyggelse og tidlig indsats | 03/08 2016

Puljen skal bidrage til udbredelsen af gratis behandlingstilbud, der har fokus på at styrke børn og unges håndtering af de udfordringer, som kan følge af en opvækst i en familie med stof- eller alkoholmisbrug.

Modning af MOVE til grupper

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 28/02 2019

Initiativet skal udvikle effektiv rusmiddelbehandling i grupper, så unge opnår stoffrihed og fastholder stoffrihed efter endt behandling.

Udbredelse af MOVE

Alkohol- og stofmisbrug, Rusmidler | 06/03 2019

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning og uddannelse til kommuner, der vil arbejde med en ny metode, MOVE, der har vist bemærkelsesværdig god effekt i rusmiddelbehandling af unge mellem 15-25 år.

Screening for viden om rusmiddelbehandling til de mest belastede unge

Alkohol- og stofmisbrug, Alle projekter og initiativer, Psykiske vanskeligheder | 15/12 2019

Unge med svære, komplekse problemer er den gruppe, der har størst vanskeligheder med at blive stoffri. Der er dermed et behov for at undersøge, hvordan misbrugsbehandlingen til denne målgruppe kan blive mere virksom.

Bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud

Alkohol- og stofmisbrug, Psykiske vanskeligheder, Alle projekter og initiativer | 15/12 2019

Det estimeres, at mere end 4000 voksne på botilbud har psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. I initiativet udvikles en indsats til målgruppen med henblik på senere afprøvning og udbredelse til andre kommuner.

Sidst opdateret 29/06 2017