Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet

Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

I metodeprogrammet afprøver ni kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling til unge i alderen 15 til 25 år. En foreløbig effektevaluering viser meget positive resultater for én af de afprøvede metoder MI/KAT-GO.

Formålet med metodeprogrammet er at styrke det metodiske og systematiske arbejde i den sociale stofmisbrugsbehandling og fremme anvendelsen af behandlingsmetoder, der har dokumenteret effekt for målgruppen for dermed at øge effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Målgruppen er unge og voksne mellem 15 og 25 år med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener.

Metodeprogrammets indhold

Metodeprogrammet består af fire forskellige behandlingsmetoder, hvor borgere i behandling fordeles til en af de fire metoder ved hjælp af et lodtrækningsdesign. Alle modtager primærbehandling, som består af Motiverende Interview og kognitiv adfærdsterapi, mens to forsøgsgrupper afprøver enten gavekort eller opfølgningssamtaler, og en gruppe afprøver begge dele. Gavekortet har til formål at fastholde borgerne i behandling længe nok til, at behandlingen virker, mens formålet med opfølgningsbehandlingen er at fastholde positive behandlingsresultater og forebygge tilbagefald til stofmisbrug. Desuden afprøves kontrakter, statusbreve og påmindelser om behandlingssamtaler som elementer, der kan styrke behandlingsindsatsen.

Metoden øger borgernes trivsel og er økonomisk rentabel

I december 2018 udgiver Center for Rusmiddelforskning en evaluering af effekten, implementeringen og de økonomiske omkostninger ved behandlingsmetoderne.  Center for Rusmiddelforskning har i 2017 udarbejdet en foreløbig effektevaluering og Socialstyrelsen har på baggrund af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) foretaget en økonomisk vurdering af MI/KAT-GO. Den foreløbige evaluering viser, at effekten af metoden MI/KAT-GO, som kombinerer samtaleteknikkerne, gavekort og opfølgning, har markant højere effekt end de tre andre behandlingsmetoder og kommunernes almindelige stofmisbrugsbehandling. Evalueringen viser blandt andet, at 49 % af de unge gennemfører primærbehandlingen, og 50 % er stoffrie ni måneder efter indskrivning. I almindelig stofmisbrugsbehandling er der ca. 37 %, der er stoffrie ved udskrivning af behandling. Metoden øger desuden de unges trivsel og tilknytning til uddannelse og beskæftigelse og mindsker kriminalitet og opmærksomhedsproblemer. Den økonomiske vurdering viser i lighed hermed, at der er en betydelig økonomisk gevinst forbundet med anvendelsen af MI/KAT-GO, bl.a. begrundet i reduceret kriminalitet og øget beskæftigelse blandt de unge, der modtager behandlingen. SØM-beregningen bliver tilgængelig i efteråret 2018. Du kan finde link til evalueringen her:

Evaluering af Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

Metodeprogrammet bliver afprøvet i Aabenraa, Fredericia, Randers, Aarhus, Herning, Silkeborg, Holbæk, Svendborg og Odense i perioden 2014 til 2018. Dobbeltdiagnose I/S leverer metodeundervisning og supervision til kommunerne.

Mere information:

Stofmisbrugspakken

Sidst opdateret 09/08 2018