Gå til indhold
Forside > Voksne > Stof- og alkoholmisbrug > Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder

Siden kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog ansvaret for stofmisbrugsbehandlingen, har kommunerne været lovmæssigt forpligtet til at udvikle kvalitetsstandarder for den sociale stofmisbrugsbehandling efter § 101 i lov om social service

Kvalitetsstandarden skal være tilgængelig på den pågældende kommunes hjemmeside og revideres efter behov, dog mindst hvert andet år. Kommunerne opfordres til at tilføje dato på den opdaterede kvalitetsstandard.

Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det synligt og gennemskueligt for borgerne, hvilken service de kan forvente. Kvalitetsstandarden skal beskrive det serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, som kommunen træffer beslutning om herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger bag beslutningen.

Udover at give borgerne og samarbejdsparterne et sammenhængende indblik i den pågældende kommunes serviceniveau på stofmisbrugsbehandlingsområdet, fungerer standarden samtidig som et redskab for kommunerne i planlægning og styring af indsatsen. Det er centralt for implementeringen, at kommunerne forstår at integrere og anvende kvalitetsstandarderne i deres daglige arbejde med social behandling af stofmisbrug.

Kvalitetsstandardens indhold

Kvalitetsstandarden skal bl.a. indeholde oplysninger om de overordnede målsætninger, værdier og normer for indsatsen, sikring af borgerinddragelse, udvikling af personalets faglige kvalifikationer og kompetencer og den konkrete organisering af kommunens misbrugsbehandling, så det er tydeligt for borgerne, hvor de kan få behandling, og hvilke typer af behandling kommunen tilbyder.

Fra den 8. september 2014 skal kvalitetsstandarden også omfatte en beskrivelse af, hvordan kommunen følger op på borgerens behandlingsplan senest 1 måned efter afsluttet behandling og igen 6 måneder efter afsluttet behandling. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvem der udfører de enkelte opgaver. Borgere, som er omfattet af opfølgningen, har afsluttet et behandlingsforløb med status som færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller udskrevet med anden årsag til afsluttet behandling. De forskellige årsager til udskrivning skal følge Stofmisbrugsdatabasens kategorier for ”årsag til afsluttet behandling”.

Standarden skal også indeholde måltal for andelen af borgere, der bliver stoffri eller opnår en reduktion i deres stofforbrug efter afsluttet behandling og måltal for andelen af gengangere i stofmisbrugsbehandlingen inden for 12 måneder efter afsluttet behandling.

Sidst opdateret 04/05 2015