Deltagelse i et udviklingsforløb

Kommuner kan søge om deltagelse i et udviklingsforløb med sigte på at udvikle kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling.

Socialstyrelsen kan give støtte til kommuner, der vil implementere de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling som grundlag for en kvalitetsudvikling af området.

Støtten gives i regi af en task force, der tilbyder udviklingsforløb. Udviklingsforløbet skal søges via et særligt henvendelsesskema.

På siden her kan interesserede kommuner få mere at vide om deltagelsen i et sådant udviklingsforløb. Læs om, hvad kommunen kan få ud af et forløb, kriterier for udvælgelse og praktiske forhold.

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvorfor deltage i et udviklingsforløb?

Ved deltagelse i task forcens udviklingsforløb får kommunerne:

  • Afdækket styrker og udfordringer i den lokale sociale stofmisbrugsbehandling.
  • En lokal udviklingsplan for indsatsområderne i den sociale stofmisbrugsbehandling.
  • Proces – og implementeringsstøtte gennem hele forløbet.
  • Dybdegående kendskab til de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, som også kan anvendes efter forløbet.

Kriterier for deltagelse

Socialstyrelsen vurderer kommunernes henvendelser om deltagelse i et udviklingsforløb ud fra følgende tre kriterier:

  • At kommunen kan redegøre for den ledelsesmæssige opbakning til et udviklingsforløb.
  • At kommunens motivation for at deltage er beskrevet, herunder behovet for et udviklingsforløb.
  • At kommunen kan afsætte de nødvendige ressourcer til et udviklingsforløb.

Socialstyrelsen vil foretage en helhedsvurdering af henvendelserne ud fra disse kriterier.

Hvordan kan man deltage?

Ti kommuner deltager p.t. i et udviklingsforløb.

Der igangsættes nye forløb i marts 2018 og i oktober 2018.
Kommuner, som er interesserede i at deltage i et af disse forløb, skal udfylde og indsende et henvendelsesskema til Socialstyrelsen.

Derefter afholdes dialogmøder med en række kommuner. Efter dialogmøderne udvælger Socialstyrelsen kommuner, der starter udviklingsforløb.

Henvendelsesskemaet vil blive tilgæmgeligt her på siden, når næste ansøgningsrunde nærmer sig, og samtidig vil der blive fastsat en ansøgningsfrist. Begge dele annonceres også i Socialstyrelsens nyhedsbrev.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsprocessen eller udviklingsforløbet, kan du/ I kontakte programleder Dorte Venø Jakobsen, mail: eller telefon 41 93 25 90.

Kommuner, som får tilsagn om at deltage i et forløb, indgår en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om rammer, vilkår og ressourcer for det videre samarbejde.

Sidst opdateret 09/02 2018