Om udviklingsforløbene

Gennem et 1-årigt udviklingsforløb understøtter Socialstyrelsen kommunen i at implementere udvalgte retningslinjer, som kan sikre og højne kvaliteten i den sociale stofmisbrugsbehandling.

Forløbet tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte kommune og vil bestå af forskellige aktiviteter, der tilsammen sætter fokus på at gøre status på og udvikle den sociale stofmisbrugsbehandling i kommunen.

På denne side kan interesserede kommuner læse mere om udviklingsforløbene, og hvad de indebærer.

Fold alle teksterne ud eller ind

Organisering og ressourcer

Deltagerkredsen til de forskellige aktiviteter tilrettelægges i samarbejde med kommunerne og med udgangspunkt i det lokale behov for udviklings- og implementeringsstøtte.  

Der skal nedsættes en lokal arbejdsgruppe og udpeges en kontaktperson, som er ansvarlig for udviklings- og implementeringsarbejdet mellem aktiviteterne. De ressourcer, der skal afsættes, vil variere afhængigt af den udviklings- og implementeringsproces, der ønskes gennemført.  

Som minimum skal de deltagende kommuner afsætte ressourcer til:

  • Dialog og koordination med Socialstyrelsen
  • En afdækning af eksisterende praksis
  • Etablering af arbejdsgruppe og udpegning af kontaktperson
  • Udarbejdelse af en udviklingsplan i samarbejde med Socialstyrelsen
  • To forankringsmøder og en forankringsworkshop
  • Kommunens egne aktiviteter, herunder aktiviteter i udviklingsplanen, afholdelse af interne møder mv.

Indhold

Overordnet består et udviklingsforløb af tre faser:

Indhold af udviklingsforløb for kommuner i forbindelse med implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling:1. Afdækning af eksisterende praksis.2. Afrapportering og anbefalinger.3. Udviklings- og implementeringsproces.

Afdækning af eksisterende praksis

Som det første foretager Socialstyrelsen i samarbejde med kommunen en bred afdækning af den eksisterende praksis. Afdækningen skal give et overordnet billede af den lokale stofmisbrugsbehandlings styrker og udfordringer holdt op imod de nationale retningslinjer.

Den brede afdækning sker via et spørgeskema målrettet alle ledere og medarbejdere på behandlingsstedet. Spørgeskemaet udfyldes på en workshop, som Socialstyrelsen afholder i samarbejde med kommunen.

Resultaterne fra den brede afdækning peger på, hvor kommunens udviklingsforløb med fordel kan have sit fokus.

Socialstyrelsen laver på den baggrund et nyt, smalt afdækningsskema, der går i dybden med få udvalgte retningslinjer.

Det smalle afdækningsskema udfyldes og drøftes i et panel, som kommunen nedsætter bestående af relevante ledere og fagprofessionelle.  Paneldiskussionen faciliteres af Socialstyrelsen. 

Afrapportering og anbefalinger

Socialstyrelsen samler afdækningens konklusioner i anbefalinger, hvorfra kommunen kan udvælge, hvad der skal arbejdes videre med i udviklings- og implementeringsfasen.

Udviklings- og implementeringsproces

Ud fra de valgte anbefalinger og retningslinjer laves en udviklingsplan i et samarbejde mellem kommunen og Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 15/08 2019