Forløb om udvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen afholder tre forskellige forløb med afsæt i de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling i 2020 og igen i 2021.

Socialstyrelsen tilbyder tre forskellige forløb med afsæt i de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling:

 • Udviklingsforløb med task force
 • Netværksforløb 
 • Kursus til nøglemedarbejdere.

Alle tre forløb har til formål at styrke anvendelsen og implementeringen af de nationale retningslinjer i praksis.

Forløbene i 2020 er fuldt belagte, men der afholdes også forløb i 2021. Næste ansøgningsrunde for deltagelse i et eller flere af forløbene med opstart i 2021 udmeldes ultimo 2020.

Deltagerne i forløbene i 2020, er:

 • Udviklingsforløb med task force: Hvidovre Kommune, KABS Hvidovre, Bornholms Kommune, Slagelse Kommune og Nyborg Kommune. 
 • Netværksforløb: Aarhus kommune, Københavns Kommune, Assens Kommune, Svendborg Kommune, Skanderborg Kommune og Rødovre Kommune. 
 • Kursus for nøglemedarbejdere: Odense Kommune, Slagelse Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og KABS.

Derudover har 20 kommuner afsluttet et udviklingsforløb: Ballerup, Ikast-Brande, Aarhus, Aalborg, Norddjurs, Odense, Ringkøbing-Skjern, Tønder, Brønderslev, Fredericia, Herning, Kolding, Lolland, Middelfart, Morsø, Næstved, Silkeborg, Frederiksberg, Holstebro og Odsherred. 

Citater fra kommuner, som har deltaget i udviklingsforløb

"Udviklingsforløbet har medvirket til at skærpe vores fokus og blive klar over, hvor vi kan blive bedre og hvilke samarbejdsrelationer, vi skal arbejde videre med."

"Forløbet har været med til at ”rydde op i praksisvaner” og har bidraget til effektuering og dokumentation."

"Medarbejderne er blevet væsentlig skarpere på indholdet i de nationale retningslinjer og har fået mulighed for at tilegne sig viden og indsigt og været og er stadig med til nye initiativer og indsatser omkring retningslinjerne."

"Der er medarbejdere, der har udtrykt, at de har genopdaget stolthed ved arbejdet, og at bedre styring og principper for koordinering har været hjælpsomt i det daglige arbejde."

 

Fold alle teksterne ud eller ind

Udviklingsforløb med task force

Kommunale behandlingstilbud kan deltage i etårige udviklingsforløb, som har til formål at understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Der tilbydes udviklingsforløb i op til fem kommuner i 2020 og i 2021.

Hvorfor deltage i et udviklingsforløb?

Gennem et udviklingsforløb med task forcen får deltagende behandlingstilbud:

 • Viden om de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling
 • Identificeret styrker og udfordringer i egen praksis ud fra retningslinjerne
 • Igangsat en kvalitetsudvikling af eget behandlingstilbud
 • Redskaber til omsætningen af de nationale retningslinjer i egen praksis

Hvem kan deltage i et udviklingsforløb?

Målgruppen er kommunale behandlingstilbud, der endnu ikke har haft et udviklingsforløb med Socialstyrelsens task force.

Praktiske informationer

Forløbet tilrettelægges fleksibelt i samarbejde mellem Socialstyrelsen og den enkelte kommune.

Bliv klogere på udviklingsforløb med task force ved at læse indholdsbeskrivelsen.

Indholdsbeskrivelse for udviklingsforløb med task force (pdf)

Netværksforløb om behandlingsplaner

Kommunale behandlingstilbud kan deltage i et netværksforløb, der har til formål at understøtte arbejdet med et konkret område med afsæt i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling. I 2020 er emnet behandlingsplaner.

Forløbet strækker sig over fem dage fordelt over et år.

Hvorfor deltage i et netværksforløb om behandlingsplaner?

 • Viden om de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling
 • Kompetencer i at anvende udvalgte, centrale retningslinjer om behandlingsplaner
 • Viden om at arbejde systematisk med behandlingsplaner
 • Viden om implementering
 • Fagligt netværk med andre kommunale behandlingstilbud.

Hvem kan deltage i et netværksforløb om behandlingsplaner?

Alle kommunale behandlingstilbud kan deltage i netværksforløbet – både de, der tidligere har deltaget i Socialstyrelsens udviklingsforløb, og de, der ikke har.

Praktiske informationer

Forløbet går på tværs af kommuner med ca. fem til syv kommuner pr. forløb. Hver kommune deltager med ca. to-tre deltagere.

Bliv klogere på netværksforløb om behandlingsplaner ved at læse indholdsbeskrivelsen for forløbet i 2020.

Indholdsbeskrivelse for netværksforløb om behandlingsplaner (pdf)

Kursus for nøglemedarbejdere

Medarbejdere fra kommunale, regionale og private behandlingstilbud kan deltage i et kursusforløb, hvor deltagerne lærer at anvende de nationale retningslinjer til at arbejde med udvikling og forandring i praksis.

Forløbet strækker sig over fire dage fordelt over et år. 

Hvorfor deltage i kursus for nøglemedarbejdere?

 • Viden om de nationale retningslinjer og relevant lovgivning
 • Viden om implementerings- og forandringsprocesser
 • Kompetencer til at identificere forandringspotentialer i behandlingstilbuddets praksis på baggrund af retningslinjerne
 • Færdigheder til at omsætte retningslinjer i eget behandlingstilbud ved at formulere implementeringsmål og støtte ledelsen i planlægningen af, hvordan målet skal opnås.

Hvem kan deltage i kursus for nøglemedarbejdere?

Målgruppen er medarbejdere fra kommunale, regionale og private dag-, døgn- og ambulante tilbud. Kommuner, som tidligere har deltaget i udviklingsforløb, kan også deltage.

Praktiske informationer

Forløbet går på tværs af kommuner og tilbud med ca. fem til syv deltagere pr. forløb. Hver deltager med ca. to-tre personer.

Bliv klogere på kursus for nøglemedarbejdere ved at læse indholdsbeskrivelsen for 2020.

Indholdsbeskrivelse for kursus for nøglemedarbejdere (pdf)

Kriterier for deltagelse

Socialstyrelsen vurderer kommunernes henvendelser om deltagelse i et af de tre forløb ud fra følgende tre kriterier:

 • Ledelsesmæssig opbakning
 • Motivation
 • Afsatte ressourcer til forløb.

Socialstyrelsen vil foretage en helhedsvurdering af henvendelserne ud fra disse kriterier.

Hvordan kan man deltage?

Ansøgningsrunden for 2020 er afsluttet, og alle pladser er belagte, men der afholdes også forløb i 2021. Næste ansøgningsrunde for deltagelse i et eller flere af forløbene med opstart i 2021 udmeldes ultimo 2020.

Kontakt for flere oplysninger om forløbene

Hvis I har spørgsmål til de enkelte forløb, kan I kontakte en af nedenstående projektledere:

Projektleder for udviklingsforløb med task force

Anne Mette Helga Heneberg, fuldmægtig
Tlf: +45 41 93 24 80
E-mail:

Projektleder for netværksforløb

Marianne Rasmussen, fuldmægtig
Tlf: +45 41 74 00 47
E-mail: mras@socialstyrelsen.dk

Projektleder for kursus for nøglemedarbejdere

Marianne Rasmussen, fuldmægtig
Tlf: +45 41 74 00 47
E-mail: mras@socialstyrelsen.dk

 

Sidst opdateret 06/07 2020