Deltagelse i et udviklingsforløb

Kommuner kan nu søge om deltagelse i et udviklingsforløb med sigte på at udvikle kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling. Frist d. 31. august

Socialstyrelsen tilbyder nu yderligere op til seks kommuner et udviklingsforløb, hvor Socialstyrelsen giver støtte til implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling.

Støtten gives i regi af en task force, der tilbyder udviklingsforløb. Udviklingsforløbet skal søges via et særligt henvendelsesskema. Download skemaet her

På siden her kan interesserede kommuner få mere at vide om deltagelsen i et udviklingsforløb. Læs om, hvad kommunen kan få ud af et forløb, kriterier for udvælgelse og praktiske forhold.

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvorfor deltage i et udviklingsforløb?

Ved deltagelse i task forcens udviklingsforløb får kommunerne:

  • Afdækket styrker og udfordringer i den lokale sociale stofmisbrugsbehandling.
  • En lokal udviklingsplan for indsatsområderne i den sociale stofmisbrugsbehandling.
  • Proces – og implementeringsstøtte gennem hele forløbet.
  • Dybdegående kendskab til de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling, og hvordan der kan arbejdes med at anvende dem.

Kriterier for deltagelse

Socialstyrelsen vurderer kommunernes henvendelser om deltagelse i et udviklingsforløb ud fra følgende tre kriterier:

  • At kommunen kan redegøre for den ledelsesmæssige opbakning til et udviklingsforløb.
  • At kommunens motivation for at deltage er beskrevet, herunder behovet for et udviklingsforløb.
  • At kommunen kan afsætte de nødvendige ressourcer til et udviklingsforløb.

Socialstyrelsen vil foretage en helhedsvurdering af henvendelserne ud fra disse kriterier.

Hvordan kan man deltage?

Syv kommuner deltager p.t. i et udviklingsforløb. Syv har allerede gennemført et forløb

Ansøgningsfristen d. 31. august er for optag til forløb, der starter enten i september 2018 eller i januar 2019.

Kommuner, som er interesserede i at deltage i et af disse forløb, skal udfylde og indsende et henvendelsesskema til Socialstyrelsen.

Henvendelsesskemaet får du her. Henvendelsesskemaet sendes til senest d. 31. august 2018

Derefter vil Socialstyrelsen indkalde til et dialogmøde medio september 2018.

På baggrund af henvendelsesskemaerne og dialogmøderne udvælges op til seks kommuner til et udviklingsforløb med opstart i september 2018 eller januar 2019.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsprocessen eller udviklingsforløbet, kan du/ I kontakte programleder Dorte Venø Jakobsen, mail:  eller telefon 41 93 25 90.

Kommuner, som får tilsagn om at deltage i et forløb, indgår en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om rammer, vilkår og ressourcer for det videre samarbejde.

Sidst opdateret 20/06 2018