Find ud af, hvordan I udvikler kvaliteten af jeres faglige praksis

Har I en faglig udfordring, I ønsker at løse? Vil I arbejde systematisk med udvikling ud fra de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling?

Med en udviklingsworkshop kan I afklare, hvordan I opnår en ønsket forandring i praksis. En udviklingsworkshop kan bruges til at finde fælles og målrettede løsninger på faglige udfordringer.

På en udviklingsworkshop opstiller en gruppe fagprofessionelle og eventuelt borgere og pårørende en forandringsteori for, hvordan I løser jeres udfordring og udvikler praksis. Forandringsteorien er en systematisk måde at konkretisere, hvilke nye initiativer der skal sættes i værk for at skabe en ønsket forandring af praksis. En forandringsteori synliggør de delmål, der er på vejen, og de konkrete skridt, der skal tages i praksis.

Vejledning og skabelon til forandringsteori:


Forrige skridt i implementeringsprocessen: 

Næste skridt i processen:

Sidst opdateret 29/11 2018